יריעות שלמה על רש"י/ויקרא/כא

פסוק ה עריכה

בד"ה וילמדו ישראל כו' וצ"ע ועיין במה שכתב המחבר עצמו בפ' ראה דף רצ"ד ע"ד כי שם יישב קושיא כנ"ל: