יריעות שלמה על רש"י/ויקרא/יג

פסוק נד עריכה

בד"ה את אשר כו' בלשון וכבסו כו' נ"ב אחרי הוכבס את הנגע כך נ"ל להגיה אבל איני יודע מי דחקו לפרש רש"י בע"א מפי' הת"כ מהרש"ל: