פתיחת התפריט הראשי

<< | ירושלמי · מסכת ערלה · פרק ב · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ב משנהעריכה

התרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה כיצד סאה תרומה שנפלה למאה ואח"כ נפלו שלשת קבין ערלה או שלשת קבין של כלאי הכרם זו היא שהתרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה הערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה כיצד סאה ערלה שנפלה למאתים ואחר כך נפלה סאה ועוד ערלה או סאה ועוד של כלאי הכרם זו היא שהערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה

הלכה ב גמראעריכה

א"ר קורייס לא שהתרומה מעלה את הערלה אלא שהתרומה מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה [הערלה] ניחא תרומה מעלה את הערלה שכן טהורה מעלה את הטמאה ערלה מעלה את התרומה כלום טמאה מעלה את הטהורה לא אצל הזרים שמא אצל הכהנים והתנינן הערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה שנייא היא תמן בין אצל הזרים בין אצל הכהנים סאה תרומה שנפלה למאה א"ר לעזר לית כאן לתוך מאה אלא לתוך תשעים ותשעה סאה ערלה שנפלה לתוך מאתים א"ר לעזר לית כאן לתוך מאתים אלא לתוך מאה ותשעים ותשעה