ירושלמי עבודה זרה א ח

<< | ירושלמי · מסכת עבודה זרה · פרק א · הלכה ח | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ח משנהעריכה

אין מוכרין להן במחובר לקרקע אבל מוכר הוא משקצץ רבי יהודה אומר מוכר הוא לו על מנת לקוץ

הלכה ח גמראעריכה

רבי בון בר חייה בעי אף בהמה גסה במחלוקת מוכר לו על מנת לשחוט אשכח תני אף בהמה גסה במחלוקת רבי יודה אומר מוכר לו על מנת לשחוט