ירושלמי סנהדרין י ז

<< | ירושלמי · מסכת סנהדרין · פרק י · הלכה ז | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ז משנהעריכה

הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום הרי אילו מצילין אותם החרם אותה ואת כל אשר בה ואת בהמת לפי חרב מיכן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה אובדין ושבחוצה לה פליטין ושל רשעים בין מתוכה בין מחוצה לה אובדין

הלכה ז גמראעריכה

ר שמעון אומר בהמתה לא בכורות ולא מעשרות שבתוכה שללה לא כסף הקדש ומעשר שני שבתוכה ר יוסי בן חנינה בעי שיער הצדקניות שבתוכה מהו נישמעינה מהדא ר שמעון אומר בהמתה לא בכורות ומעשרות שבתוכה שללה לא כסף הקדש ומעשר שני שבתוכה קדשי עיר הנידחת רבי יוחנן אמר אין מועלין בהן ורבי שמעון בן לקיש אמר מועלין בהן מתיב רבי יוחנן לריש לקיש על דעתך דתימר מועלין בהן ניתני שש חטאות מיתות א"ל שכן אפילו עולה בדא מתה ר הילא בשם רשב"ל מועלין בהן משום קדשי מומר לעכו"ם ויקרבו על שם זבח רשעים תועבה א"ר עוקבא אוף בהדא איתפלגון שור שהוא יוצא ליסקל ונמצאו עדיו זוממין ר יוחנן אמר כל הקודם בו זכה ר"ש בן לקיש אמר ייאוש של טעות היה וכן העבד שהוא יוצא ליהרג ונמצאו עדיו זוממין ר יוחנן אמר זכה לעצמו רשב"ל אמר ייאוש של טעות היה