ירושלמי סנהדרין ד ה


<< | ירושלמי · מסכת סנהדרין · פרק ד · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנהעריכה

דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה ודיני נפשו דנין ביום וגומרין ביום

הלכה ה גמראעריכה

מנלן ושפטו את העם בכל עת ואית קרי לשעבר אמר רב שמואל בר רב יצחק כיני מתניתא שאם טעו ודנו בלילה שדינם דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת אמר הא אמירה