ירושלמי סנהדרין ד ג


<< | ירושלמי · מסכת סנהדרין · פרק ד · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

דיני ממונות מחזירין בין לזכות בין לחובה ודיני נפשות מחזירין לזכות ואין מחזירין לחובה

הלכה ג גמראעריכה

הרי שיצא מב"ד זכאי ומצאו לו חובה שומע אני שיחזירוהו ת"ל צדיק אל תהרוג הרי שיצא מבית דין חייב ומצאו לו זכות שומע אני שלא יחזירוהו ת"ל ונקי אל תהרוג יכול אם צדק בדינך יצדק בדיני ת"ל כי לא אצדיק רשע א"ר יצחק אמר לי ר יוסי לא שנייא אלא אפילו נזדכה בטעות מחזירין אותו ר אמי בעא קומי ר יוחנן אפי נואף ונואפת א"ל איתקלף מרקועך