ירושלמי מועד קטן א ו

<< | ירושלמי · מסכת מועד קטן · פרק א · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנהעריכה

אין חופרין כוכין וקברות במועד אבל מחנכין את הכוכין ועושין נברכת וארון עם המת בחצר ר' יהודה אוסר אלא א"כ יש עמו נסרים

הלכה ו גמראעריכה

איזהו חינוך קברות רבי יוסי בר נהוראי אמר סדו בסיד רב חסדא אמר אם היה ארוך מקצרו ריב"ל אמר מאריך בו מצד אחד ומרחיב בו מצד אחד תני רבי חייה מאריך בו ומרחיב בו בין מצד אחד בין משני צדדין ועושין נברכת במועד זה הבקיע כל שהוא תושב נקרא בקיע וארון עם המת בחצר הדא דאת אמר במת שאינו מפורסם אבל במת שהוא מפורסם עושין לו ארון אפי' בשוק כד דמך ר' חנניא חברין דרבנן עבדין ליה ארון בשוקא הכל מודין שלא יקוץ לו ארזים ודכוותה לא יחצוב לו אבנים היו חצובות תפלוגתא דר' יהודה ורבנן