ירושלמי בבא קמא ו ג


<< | ירושלמי · מסכת בבא קמא · פרק ו · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנהעריכה

המגדיש לתוך שדה חבירו שלא ברשות אכלתן בהמתו של בעל השדה פטור ואם הוזק בהן בעל הגדיש חייב ואם הגדיש ברשות בעל השדה חייב

הלכה ג גמראעריכה

א"ר יצחק גדישין בשדה ככלים בביתא"ר יוסי בי ר' בון תיפתר בההיא דאית ליה מסגר