ירושלמי בבא מציעא ז ו

<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ז · הלכה ו | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ו משנהעריכה

שומרי פירו אוכלין מהילכו מדינה אבל לא מן התורה ארבעה שומרין הן שומר חנם והשואל נושא שכר והשוכר שומר חנם נשבע על הכל והשואל משלם את הכל ונושא שכר והשוכר נשבעין על השבורה ועל השבויה והמתה ומשלמין את האבידה ואת הגניבה

הלכה ו גמראעריכה

רב הונא אמר בשומרי פירות היא מתני אבל בשומרי גנות ופרדסין אוכלין מן התורה שמואל אמר בשומרי גנות ופרדסין היא מתניתא אבל בשומרי פירו אין אוכלין לא מהתורה ולא מהילכות מדינה תני רב חייה ומסייע על רב הונא וטמא הכהן עד הערב לרבות את השומרין שיהו מטמין בגדיו