ירושלמי בבא מציעא ו ב


<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ו · הלכה ב | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ב משנהעריכה

השוכר את האומנין וחזרו בהן ידן לתחתונה אם בעל הבית חזר בו ידו לתחתונה כל המשנה ידו לתחתונה וכל החוזר בו ידו לתחתונה

הלכה ב גמראעריכה

רב אמר כי לי בני ישראל עבדי אין ישראל קונין זה את זה א"ר יוחנן עבד עברי היא מתני על דעתיה דרב בין פועל בין בעל הבית יכול לחזור בו על דעתיה דרבי יוחנן פועל יכול לחזור בו ולא בעל הבית