ספר
ימי מוהרנ"ת

בו יסופר מעניין התקרבות מורנו הצדיק וכו' הר"ר נתן זלה"ה אל רבינו הקדוש אור האורות וכו'מו"ה הרב רבינו נחמן זצוק"ל והעיתים אשר עבר עליו מיום התקרבותו ז"ל

אליו עד יום הסתלקותו ז"ל וכמה סיפורים נפלאים מרבינו ז"ל וכו' כמבואר בהקדמה לך נא ראה שמה
נוסח השער דפוס ראשון

הספר ימי מוהרנ"ת הוא מעיין יומן אישי שכתב רבי נתן מברסלב, גדול תלמידיו של רבי נחמן מברסלב. רבי נתן כינהו "ימי נתן" ותלמדיו קראו לו ימי מוהרנ"ת מורנו הרב רבי נתן. חלקו הראשון של הספר מתאר את תולדות חייו, כאשר עיקר הפירוט הוא על התקרבותו לרבי נחמן מברסלב ולתורה שלמד ממנו. חלקו השני של הספר מתאר את מסעו של רבי נתן לארץ ישראל. מקור החלוקה לאותיות הוא בהוצאה משנת ה'תשמ"א של ההוצאה "משך הנחל".

תוכן עריכה

חלק א עריכה

הקדמה אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיא

חלק ב עריכה

הקדמה אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסחקסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעחקעטקפקפאקפבקפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצ