ילקוט שמעוני על בראשית י י

<< | ילקוט שמעוני על בראשיתפרק י' • פסוק י' | >>
ב • ג • ד • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • כא • כה • כו • ל • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


מאי בבל? אמר ר' יוחנן: בלולה במקרא, בלולה במשנה, בלולה בתלמוד. ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה, ארם ונציבין וקטיפין. בארץ שנער, זו בבל שהיא מנוערת מן המצות, בלא תרומה ובלא מעשר ובלא שביעית. שנער, שהן מתים בתשנוק, בלא נר ובלא מרחץ. שנער, ששריה מתים נערים. שנער, ששריה מביטין בתורה עד שהן נערים. דבר אחר: שנער, שהעמידה שונא וצר להקב"ה, ואי זה? זה נבוכדנאצר.