טור מנוקד אבן העזר קמט

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן קמט (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה

המגרש אשתו בין מן הארוסין בין מן הנשואין ובא עליה אחר כך בעדים קודם שנשאת לאחר - צריכה ממנו גט שני, שודאי בעל לשם קדושין, שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. ואם לא ראוה עדים שבא עליה אלא שנתייחד עמה - אם היא מן הנשואין - צריכה ממנו גט שני, שעדי יחוד הן עדי ביאה ובעל לשם קידושין. ואם היא מן הארוסין - אינה צריכה ממנו גט שני, שאין לבו גס עליה ולא אמרינן שבעל לשם קדושין.

כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל בתשובה - באחד שגירש ונתיחד עמה אחר כך, וקודם שגירשה פעם שנית קדשה אחר לשם פילגש, ושהתה עמו לשם פילגש, שאסורה לשניהם וצריכה גט משניהם, שודאי השני בא עליה ונאסרה עליו כיון שהיא אשת איש משום יחוד של ראשון וצריכה גט משניהם, ואף על גב דאמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה, לא חשבינן לה אשת איש ודאי לצאת מן השני בלא גט.

כתב הרמב"ם: הורו הגאונים שאפילו הבא על אשה בעלמא בעדים שצריכה ממנו גט, שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. והוא כתב שאינה צריכה. וכן כתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל.