טור מנוקד אבן העזר קי

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן קי (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


האשה שבאה ליפרע מכתובתה והוא במקום שאין כותבין, או במקום שכותבים והביאה עדים שאבדה כתובתה, וצריכין לכתוב שובר לבעלה שנפרעה מכתובתה, ובאה לסופר שיכתוב לה שובר, כותב לה אף על פי שאין בעלה עמה. והוא שיכיר שם האשה ושם בעלה. והבעל נותן שכר הסופר. תלמיד חכם שחתם על שובר של כתובת אשה שנפרעה, ובאה האשה שכתובה בו ואומרת 'לא צויתי לכותבו, אלא אחרת ששמי כשמה צותה לכותבו', והודה לדבריה ואמר 'לא זו היא שצותה לכותבו', יכול לחזור בו מדבריו הראשונים ואין כאן משום חוזר ומגיד. אבל אם אמר תחילה 'ברי לי שאינה זאת' - אינו יכול לחזור בו. המוצא שובר כתוב על שם האשה שנפרעה כתובתה, בזמן שהאשה מודה שנתנה לבעל - יחזירנו לו. אינה מודה אלא אומרת 'ממני נפל' - לא יתנו לא לאיש ולא לאשה.