טור מנוקד אבן העזר פד

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן פד (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


מציאת האשה - לבעלה, אפילו דחקה עצמה עד שמצאה אותה. ודוקא אשת איש ודאי, אבל ספק מגורשת כגון שזרק לה גט ספק קרוב לו ספק קרוב לה, אף על פי שחייב במזונותיה מציאתה לעצמה. כתב הרמ"ה - הא דמציאתה לבעלה דוקא בניזונת, אבל אם אינה ניזונת מציאתה לעצמה. וכתב אדוני אבי הרא"ש ז"ל - לא דק, דלא משכחת אינה ניזונת אלא באומרת 'איני ניזונת ואיני עושה' או שאמר לה בעלה 'צאי מעשה ידיך במזונותיך', וכיון שהרשות בידם לומר כן הוי כניזונת ומציאתה לבעלה.