טור מנוקד אבן העזר מט

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן מט (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


המקדש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן קידש, וכל אחת ואחת אומרת אותי קידש - אסור בקרובות כולן, ונותן גט לכל אחת, ומניח כתובה ביניהן ומסתלק.

במה דברים אמורים? - כשקדש בכסף או בשטר, אבל אם קידש בביאה קנסוהו חכמים שיתן כתובה לכל אחת ואחת, וכגון שהדבר ידוע שהכתובה של אחת מהם נאבדה וכל אחת אומרת קדשתני ואבדה כתובתי.

המקדש אשה וחזר בו מיד ואומר שהמעות יהיו מתנה - אפילו תוך כדי דבור אין חזרתו כלום וצריכה גט.

כל מי שאינו יודע בטיב קדושין, לא יהיה לו עסק עמהן להורות בהן, שבקל יכול לטעות ויתיר הערוה וגורם להרבות ממזרים בישראל.