ט"ז על יורה דעה שעג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

הגדולים על הקטנים. פי' הכהנים הגדולים ובטור כתוב אם מטמאין מענמן אין ב"ד מצווין להפרישו כו' ש"מ שעל ב"ד יש גם כן אזהרה שלא לטמאות בידים. וכ' באגודה דתינוק הישן באוהל המת אין צריכין להקיצו ולהוציאו אך מפני החינוך טוב הוא עכ"ל: