ט"ז על יורה דעה שיט


סעיף געריכה

דרך רחם אינו קדוש. בטור כתוב כיון שיצא רוב הראשון דרך דופן ורצונו לומר רוב מרוב הראשון שהקדושה תלויה בו: