ט"ז על יורה דעה שיא

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף אעריכה

שדומה לבשר עגלים. וחיישינן שימכור בשר עגל בכור תם ויאמר של צבי הוא:

צמר טווי. דטירחא גדולה יש בזה והוא לא טרח נפשיה דחושש שיוודע הדבר לחכמים ויפסידו ממנו וכל שכן אם הוא אריג שיש טירחא יותר וזהו הטעם בעורות עבודים שאינו מטריח לעבוד עור בכור תם: