ט"ז על יורה דעה רסג

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

סעיף בעריכה

רק באשה. לפי שהדם בא מן האשה:

סעיף דעריכה

למבדקה יפה. פי' שמא יש שם ערלה כבושה דהיינו שהעור נדבק מאד בבשר:
ומ"ש ולא בפרזלא כתוב בפרישה אבדיקה קאי שלא תהיה בברזל ולא כי"מ שאמילה קאי שיעשה חריץ בצפורן:

סעיף העריכה

שלא לשם גרות. נ"ל הטעם כיון שאמרינן דאברהם אבינו עומד ומבחין מי הוא שנימול שאינו מניחו לגיהנם וזה שמל את העובד כוכבים מבטל סימן המילה בישראל: