ט"ז על חושן משפט שעה

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(ס"ח) וכן זה שנוטל השבח דברי הסמ"ע דחוקים בזה ונ"ל דהדברים כפשוטן דכשיש שבח ידו על העליונה אין מחשבין הוצאה כל עיקר אלא מחשבין כמה שוה הקרקע עכשיו טפי אחר השבח באיזו שיעור נוטל מה שמגיע לו ובזה כ' בסיפא דאין צריך שבועה וברישא לא מיירי אלא בהוצאה יתירה כו' דאז ישבע כמה הוציא ויטול ובסי' ק"ב (ק"ג) ס"ט כתבתי יותר מזה: