ט"ז על חושן משפט רפט

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

(ס"א גוד או אגוד) על טעם הסמ"ע קשה הא בב"ד מיירי כאן ובסי' ר"ץ ס"ג [סי"ג] כתב רמ"א דיכולים לעשות כל מה שירצו ונלע"ד הטעם ששמא לכשיגדלו היתומי' לא יהי' הבריר' ניחא להם בגוד או אגוד: