ט"ז על אורח חיים תקצה

ט"ז על אורח חיים

אפי' של מוסף ודאי כו'. הטעם שהתקיעה מן התורה והברכות מד"ס: