ט"ז על אורח חיים תקסז

ט"ז על אורח חיים

יכול לטעום. דאכיל' ושתיה קבל עלי' אבל לא הנא' ומ"ה מי שמודר מאיז' מאכל אסור אפי' לטועמו: