ט"ז על אורח חיים תכה

ט"ז על אורח חיים

ואינו מזכיר של שבת. עיין סי' תפ"ה מזה:

וי"א השמים כסאי. כי יש בה תרתי דהיינו ר"ח ונחמות ירושלים ג"כ כמו בענייה סוערה: