ט"ז על אורח חיים רפג

ט"ז על אורח חיים

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.


שאין בה אלא ב' פסוקים. במרדכי פ' ב"ה הקשה בהג"ה ותימא ויתחילו עמו בר"ח דמתחילין למעלה בפרשת תמיד עכ"ל ונ"ל דשאני ר"ח דיש חיוב לקרות ד' גברי ע"כ בהכרח קורין ג' קודם חובת היום שהוא ובראשי חדשיכם והד' הוא קורא חובת היום אבל בשבת שאינו צריך לקריאת פ' מוסף אלא א' בשביל חובת היום מה שייכות יש לו לפרשת התמיד: