ט"ז על אורח חיים רנ

ט"ז על אורח חיים

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

ישכים בבקר. שנא' והיה ביום הששי אין והיה אלא מיד שנא' והיה כי קם הפלשתי:

ויש להשחיז כו'. מדכתיב והכינו את אשר יביאו הך את נרמז בו סכין מל' לאתים ולמזמרות: