ט"ז על אורח חיים קלח

ט"ז על אורח חיים

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

ופ' שאינה רק ב' פסוקים. נראה הטעם דלא חיישינן כאן שמא יסברו שהקורא יקרא רק ב' פסוקים דכל שאין רואין שינוי לא חיישינן דדוקא אם יניח ב' פסוקים מפ' שמסיים בה זה הוה שינוי ומביא לידי חשד מה שאין כן בגמר הפ' אין כאן שינוי ודוגמ' לזה פירשתי בסי' קל"ה ס"ח ומזה ראיה למ"ש שם: