ט"ז על אורח חיים קלד

ט"ז על אורח חיים

בשני ובחמישי. לפי שהם ימי רצון, שמ' יום של קבלת לוחות אחרונות שהיו ימי רצון עלה משה רבינו ביום ה' וירד ביום ב':