פתיחת התפריט הראשי

ט"ז על אורח חיים

ומ"מ יאמר. פי' אחר התפלה: