הספר "חורב" נכתב ע"י הרש"ר הירש כבאור על מצוות התורה.

כרגע באתר: בתרגומו של משה זלמן אהרנזון (רשימת הקבצים בדפי מפתח, לצורך הגהתם)

ריכוז החומר המוגה: