חבל נחלתו ז כט

<< · חבל נחלתו · ז · כט · >>

סימן כט

הדרכות לנשים הטובלות בר"ה או בשבת לאחריו .*

הכנות בערב חג (יום רביעי). – לכל הטובלות בחג ובשבת

חפיפה*.

סריקת שיער, לאחר הסריקה קשירת השיער שלא יווצרו שוב קשרים.

קציצת צפרנים.

רחצה באמבטיה, הדחת בית הסתרים, והסרת חציצות (עור יבש וכד'),

עיון שאין חציצות*.

זמן טבילה: ליל יום ראשון של ר"ה

הכנות קודם יו"ט כמו בערב שבת.

טבילה בליל יו"ט כמו בליל שבת.

זהירות בניגוב מסחיטת שיער.

זמן טבילה: ליל יום שני של ר"ה

הכנות בערב חג (יום רביעי):

כמפורט לעיל.

הכנות בליל יו"ט שני קודם הטבילה – כל ההכנות לאחר צאת הכוכבים*:

הסרת איפור במגבונים לחים*.

הסרת חציצות בין השיניים במברשת (אם לא יורד דם). או בקיסם פלסטיק*.

רחצה בחמין*. כל הגוף*. איבר איבר, והדחת בית הסתרים.

בדיקה כללית מחציצות, פספוס השיער באצבעות או במסרק חסר שיניים.

זהירות בניגוב מסחיטת שיער.


זמן טבילה: ליל שבת תשובה

.

הכנות בערב חג (יום רביעי):

כמפורט לעיל.

הכנות ביו"ט שני*. קודם הטבילה בליל שבת:

הסרת איפור במגבונים לחים*.

רחצה בחמין כל הגוף איבר איבר ובעיקר בית הסתרים.

[הדלקת נרות שבת]

.

הכנות בליל שבת קודם הטבילה:

הסרת חציצות בין השיניים במברשת (אם לא יורד דם). או בקיסם פלסטיק.

בדיקה כללית מחציצות, פספוס השיער באצבעות, או במסרק חסר שיניים.

זהירות בניגוב מסחיטת שיער.

הדגשות:

. כל הטובלות בחג או בשבת חייבות לעשות הכנות לטבילה בערב חג מבעוד יום כמפורט (ללא חפיפה אין טבילה). מי שיש לה אמבטיה – בביתה, ומי שאין – במקוה.

. אין הכנות מיו"ט ראשון לשני, ההכנות בליל יו"ט השני של ר"ה מתחילות לאחר צאת הכוכבים היינו שבע ועשרים ().*.

. הרחצה בחמין ביו"ט (המוזכרת לעיל). מותנית בכך שרוחצות במים שהוחמו במקוה ע"י שעון שבת או במי דוד שמש. ולכן נשים שנוח להן לעשות הכנות בביתן (בעיקר לקראת הטבילה בליל שבת). ואין להן בביתן דוד שמש תעשינה את ההכנות במקוה.

. הכנות ראשונות לטבילה בליל שבת נעשות ביו"ט שני לפני הדלקת נרות שבת.

. מן הראוי לטבול פעם ראשונה כשהגוף רטוב, ולכן בליל שבת ראוי לטבול פעמיים (או פעם נוספת לטובלות כמה פעמים). כאשר הטבילה הראשונה היא לשם הרטבה ולא לשם טבילה.

. הוצאת החציצות מהשיניים תיעשה ע"י מברשת שיניים למי שבדר"כ אין יורד לה דם מהחניכיים*. למי שיורד דם לנקות בעזרת קיסם פלסטיק דנטלי, או באצבעות. באופן כללי חוט דנטלי הוא לעתים צרה צרורה בטבילות כיון שהוא נקרע ונתקע בין השיניים וקשה להוציאו. וכן קיסם עץ.

. הדחת בית הסתרים לפני הטבילה חשובה מאד, ויש להקפיד שבכל המקומות שיכולים להצטבר הפרשות, זיעה וכד' להדיח היטב.

. הפרדת שיער הראש לאחר יום או יומיים צריכה להיעשות בבדיקה אמיתית ללא תלישת שערות, ולכן אם יש מסרק חסר (שן אחת כל ס"מ). והיא יודעת שהוא לא יתלוש שערות לעבור אתו, אם לא באצבעות.

. כיון שההכנות נעשות בשלבים צריך שהבדיקה האחרונה מחציצות תהא בנחת, לעבור על כל הגוף ולהיות בטוחה שהכל נבדק לפני טבילה.

. צריך להיזהר מסחיטת שערות.

לבלניות

. יש לדאוג ששעון שבת יחמם מים ביו"ט שני מארבע-חמש אחה"צ ע"מ שנשים שצריכות לטבול בליל שבת תוכלנה להיכנס ולהתכונן. (וכן אם צריך לקבוע תור ביניהן ולוח זמנים וכד').

. בליל שבת ראוי לדאוג שבברזים במקלחות לא יהיו מים חמים, ורק המקוה יחומם.

. רצוי לתדרך כל אשה שצריכה לטבול — לפני החג, להסביר לה את ההכנות השונות שהיא צריכה לעשות וזמנן, ולברר היכן היא עושה את הכנותיה – לפי יום טבילתה.