ויקרא רבה לג ב

<< · ויקרא רבה · לג · ב · >>

ב.    [ עריכה ]

ד"א "וכי תמכרו ממכר" הה"ד (עמוס ז, ז): "וְהִנֵּה ה' נִצָּב עַל חוֹמַת אֲנָךְ" על שורא דאוניתה "וּבְיָדוֹ אֲנָךְ" כבעל חוב שעומד ושטרו בידו ודכותה (שמות א, ח) "ויקם מלך חדש" כב"ח ושטרו בידו ודכותה (ח): "ויאמר ה' אלי מה אתה רואה עמוס ואומר אנך" זה סנהדרי גדולה של ישראל שהיא מנין אנ"ך "ויאמר ה' הנני שם אנך" א"ר יהודה ב"ר סימון היורה הזו אין מעמידה אלא נכה כך אמר הקדוש ברוך הוא אנככם אני ביסורין בעולם הזה אבל לע"ל "לא אוסיף עוד עבור לו" ר' יצחק בן אלעזר ור' טביומי בשם ר' ירמיה בכל עונות כתיב (מיכה ז, יח) "נושא עון" וכאן כתיב "לא אוסיף עוד עבור לו":