ויקרא רבה כז ז

<< · ויקרא רבה · כז · ז · >>

ז ר' לוי פתח (ישעיה מא, כד): "הֵן אַתֶּם מֵאַיִן וּפָעָלְכֶם מֵאָפַע" "מאין" מלא כלום ומלחה סרוחה "מאפע" ממאה פעיות שהאשה פועה בשעה שיושבת על המשבר תשעים ותשעה למיתה ואחת לחיים "תועבה יבחר בכם" אף על פי שהתינוק הזה יוצא מתוך מעי אמו מלוכלך ומטונף מלא רירין ודם הכל מחבקין אותו ומנשקין אותו וביותר כשהוא זכר.
ד"א "הן אתם מאין" אמר ר' ברכיה "הן" לשון יוני הוא אחד אמר הקדוש ברוך הוא אומה אחת אתם לי מאומות העולם "מאין" מאותן שכתב בהם כל הגוים כאין נגדו "ופעלכם מאפע" אמר ר' לוי כל פעולות טובות ונחמות שהקב"ה עתיד לעשות עם ישראל אינם אלא בשביל פועה שפעיתם לפני בסיני ואמרתם (שמות כד, ז) "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע" "תועבה יבחר בכם" אותה תועבה שכתוב בה (שם לב, ח) "עשו להם עגל מסכה" מאותה התועבה הביאו לפני קרבן, שנאמר "שור או כשב":