ויקרא רבה כז ב

<< · ויקרא רבה · כז · ב · >>

ב.    [ עריכה ]

ר' תנחומא פתח: (איוב מא, ג): "מִי הִקְדִּימַנִי וַאֲשַׁלֵּם תַּחַת כָּל הַשָּׁמַיִם לִי הוּא" -

 • זה רווק הדר במדינה ונותן שכר סופרים ומשנים; אמר הקב"ה "עלי לשלם גמולו ושכרו וליתן לו בן זכר".

אמר רבי ירמיה ב"ר אלעזר: עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש ההרים ואומר "כל מי שפעל עם אל - יבוא ויטול שכרו", הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב (במדבר כג, כג): "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל". רוח הקודש אומרת "מי הקדימני ואשלם" -

 • מי קלס לפני עד שלא נתתי לו נשמה?
 • מי מל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר?
 • מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג?
 • מי עשה לי מזוזה עד שלא נתתי לו בית?
 • מי עשה לי סוכה עד שלא נתתי לו מקום?
 • מי עשה לי לולב עד שלא נתתי לו דמים?
 • מי עשה לי ציצית עד שלא נתתי לו טלית?
 • מי הפריש לפני פאה עד שלא נתתי לו שדה?
 • מי הפריש לי תרומה עד שלא נתתי לו גורן?
 • מי הפריש לפני חלה עד שלא נתתי לו עיסה?
 • מי הפריש לפני קרבן עד שלא נתתי לו בהמה?

הה"ד הדא הוא דכתיב - זהו שכתוב "שור או כשב או עז":