ויבינו במקרא/פרשת שמיני


קריאת התורה וההפטרה לשחרית בשבת: ראשון · שני · שלישי · רביעי · חמישי · ששי · שביעי · מפטיר · הפטרה


קריאת התורה למנחה בשבת, שני וחמישי: כהן · לוי · ישראל


הציבור מוזמן להעלות הקלטות אישיות בעלות איכות! בבקשה להעלות את קובצי הקול שלך בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט. ניתן להיעזר בקבצים הקיימים או בדף הזה כדי לבחור שם מתאים לקובץ חדש.

ראשון עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישי עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שישי עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שביעי עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטיר עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרה עריכה

הפטרת "שמיני": הכנסת הארון לעיר דוד.

  • בכל העדות מתחילים: "ויסף עוד דוד..." (שמ"ב ו א).
    • ספרדים קוראים עד "...וילך כל העם איש לביתו" (ו יט).
    • תימנים ואיטלקים קוראים עד "...כי ה' עמך" (ז ג).
    • אשכנזים קוראים עד "...כן דבר נתן אל דוד" (ז יז).
  • ההפטרה מתחילה בתחילת פרשה, אבל רק במנהג אשכנז מסתיימת בסוף פרשה.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מנחה לשבת, שני וחמישי עריכה

כהן עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

לוי עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ישראל עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew מזרח אשכנז ישראל
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית