פתיחת התפריט הראשי

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת צו
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת צו בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-1_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-2_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-3_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-4_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-5_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-6_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-6_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-7_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-7_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-m_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרהעריכה

הפטרת "צו": אין הקרבנות מועילים מבלי לשמוע בקול ה'.

  • תימנים ואיטלקים: "כה אמר ה' אלהי ישראל, עולותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשר..." (ירמיהו ז כא) עד "...אבדה האמונה ונכרתה מפיהם" (ז כח).
  • אשכנזים וספרדים ממשיכים לקרוא עד "...בכל המקומות הנשארים אשר הדחתים שם, נאום ה' צבאות" (ח ג).
  • תוספת חתימה בת שני פסוקים (לאשכנזים ולספרדים ולתימנים): כה אמר ה': אל יתהלל החכם בחכמתו..." (ט כב) עד "...כי אני ה' עושה חסד ומשפט וצדקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום ה'" (ט כג).
  • תוספת חתימה בת שני פסוקים (לאיטלקים): "מאין כמוך ה'..." (י ו) עד "...כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך" (י ז).
  • חסידי חב"ד וקהילות ה"תושבים" קוראים כמו התימנים.
  • עיקר ההפטרה כולל פרשה אחת למנהג התימנים, ושלוש פרשיות למנהג האשכנזים והספרדים. תוספת החתימה למנהגים אלו היא פרשה אחת. תוספת החתימה לאיטלקים מתחילה בתחילת פרשה.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-h_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-k_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-k_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-l_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-l_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-y_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Tzav-y_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית