ויבינו במקרא/פרשת נצבים

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת נצבים
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת נצבים בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-1_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-1_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Cohen~1_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-2_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Levi~2_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-3_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-3_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Israel~3_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-4_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-4_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_4_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-5_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-5_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_5_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-6_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-6_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_6_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-7_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-7_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Maftir~7_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-7_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-7_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Maftir~7_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

הפטרהעריכה

הפטרת נחמה שביעית ("נצבים"): "שוש אשיש" או "ונודע בגוים".

  • אשכנזים וספרדים: "שוש אשיש בה'..." (ישעיהו סא י) עד "...וינטלם וינשאם כל ימי עולם" (סג ט). קריאה זו מתחילה בתחילת פרשה פתוחה.
  • תימנים מתחילים פסוק אחד מלפני תחילת הפרשה: "ונודע בגוים זרעם..." (סא ט), ומסיימים כשאר העדות: "...וינטלם וינשאם כל ימי עולם" (סג ט).
  • סיום ההפטרה באמצע נבואה בדברי ברכה.

הפטרת "נצבים" מעניין הפרשה לאיטלקים: צוואתו של יהושע.

  • "ויאסֹף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה..." (יהושע כד א) עד "...גם אנחנו נעבוד את ה' כי הוא אלהינו" (כד יח).
  • ההפטרה מתחילה בראש פרשה ומסתיימת באמצע פרשה בדברי ההבטחתה של העם.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-h_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-h_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Haftara_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-1_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-1_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Cohen~1_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-2_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Levi~2_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-3_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim-3_hi_(asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Nitzavim_Israel~3_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל