פתיחת התפריט הראשי

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת משפטים
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת משפטים בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-6_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-7_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרהעריכה

הפטרת "משפטים": קריאת דרוד לעבדים. בני תימן ואיטליה ממשיכים גם לקרוא את הסיפור על בני רֵכָב שלא שתו יין.

  • עיקר ההפטרה לאשכנזים ולספרדים: "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה', אחרי כרת המלך צדקיהו ברית..." (ירמיהו לד ח) עד "...אתן שממה מאין יושב" (לד כב).
  • איטלקים ממשיכים לקרוא עד "...ונשב בירושלים" (ירמיהו לה יא).
  • תימנים ממשיכים לקרוא עד "...עמד לפני כל הימים" (ירמיהו לה יט).
  • תוספת חתימה לאשכנזים ולספרדים (שני פסוקים לעיל): "כה אמר ה': אם לא בריתי יומם ולילה..." עד "...כי אשיב את שבותם וריחמתים" (ירמיהו לג כה-כו).
  • עיקר ההפטרה, לכל המנהגים, מתחילה בראש פרשה ומסתיימת בסוף פרשה. תוספת החתימה היא פרשה אחת.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-k_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-l_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Mishpatim-y_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית