פתיחת התפריט הראשי

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת וארא
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת וארא בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ראשוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-1_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_1_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-2_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_2_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-3_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_3_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-4_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_4_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-5_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_5_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-6_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_6_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-7_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_7_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-m_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_Maftir_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

הפטרהעריכה

הפטרת "וארא": בית ישראל ישבו לבטח.

  • אשכנזים וספרדים: "כה אמר אדני אלהים: בקבצי את בית ישראל..." (יחזקאל כח כה) עד "...ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני ה'" (כט כא).
  • תימנים מתחילים פסוק אחד קודם: "ולא יהיה עוד לבית ישראל..." (כח כד), ומסיימים כמו שאר העדות: "...ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני ה'" (כט כא).
  • במנהג אשכנז וספרד מתחילים לקרוא בתחילת פרשה ומסיימים בסוף פרשה. במנהג תימן מתחילים מהפסוק האחרון של הפרשה הקודמת.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-h_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישאלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_Haftara_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-k_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_Cohen_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-l_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_Levi_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera-y_hi_(Asael).ogg|(מידע)]] עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה [[::commons:image:Vaera_Israel_SuperJew.ogg|(מידע)]] SuperJew מזרח אשכנז ישראל