פתיחת התפריט הראשי

*המסורת של הגר"א לקרוא עד "מבית עבדים" בטעם תחתון

תוכן עניינים

עשרת הדברות בפרשת "יתרו"עריכה

(הנקראים גם בשבועות)

טעם עליוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל

מסורת הגר"אעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל

טעם תחתוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל

עשרת הדברות בפרשת "ואתחנן"עריכה

טעם עליוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל

מסורת הגר"אעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל

טעם תחתוןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) SuperJew אשכנז ישראל