פתיחת התפריט הראשי

ויבינו במקרא לחג השבועות
חג השבועות (יום ראשון בחוץ לארץ) | יום שני של שבועות (בחוץ לארץ)
ראו גם: מגילת רות; עשרת הדברות
הערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

חג השבועות (יום ראשון בחוץ לארץ)עריכה

קוראים חמישה קרואים בפרשת יתרו מ"בחודש השלישי" עד סוף הפרשה (שמות יט, א - כ, כב).

ראשוןעריכה

בחודש השלישי... (שמות יט, א)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שניעריכה

ויבא משה... (שם יט, ז)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישיעריכה

וירד משה... (שם יט, יד)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעיעריכה

וירד ה' על הר סיני... (שם יט, כ)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית עשרת הדברות בטעם עליון, "אנכי" ע"פ מהדורת ברויאר
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישיעריכה

וכל העם רואים... (שם כ, יד)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטירעריכה

וביום הביכורים... (במדבר כח, כו)

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרהעריכה

הפטרת חג השבועות (היום הראשון לבני חוץ לארץ): מעשה המרכבה.

 • אשכנזים וספרדים ואיטלקים: "ויהי בשלשים שנה..." (יחזקאל א א) עד "...ואראה ואפול על פני, ואשמע קול מדבר" (א כח).
 • תימנים ממשיכים לקרוא עד "...ואשמע את מִדַּבֵּר אלי" (ב ב).
 • תוספת חתימה בת פסוק אחד לכל העדות: "ותשאני רוח, ואשמע אחרי קול רעש גדול: ברוך כבוד ה' ממקומו" (ג יב).
 • ברוב העדות עיקר ההפטרה הוא הפרשה הראשונה בספר יחזקאל. התימנים ממשיכים לקרוא עוד פרשה קטנה בת שני פסוקים, שהיא תחילת הנבואה על שליחותו של יחזקאל.
 • בקהילות רבות נהוג שלמפטיר ולהפטרה זו עולה הרב או אחד מחשובי הקהל.
  הפטרת יום שני של שבועות לבני חוץ לארץ: תפילת חבקוק.
 • אשכנזים ואיטלקים: "תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות..." (חבקוק ג א) עד סוף הספר: "...ועל במותי ידרכני, למנצח בנגינותי" (ג יט).
 • ספרדים ותימנים מתחילים פסוק אחד לפני: "וה' בהיכל קדשו, הס מפניו כל הארץ..." (ב כ) ומסיימים בסוף הספר כמו האשכנזים והאיטלקים.
 • האשכזנים נוהגים לקרוא את הפיוט "יציב פתגם" בתחילת ההפטרה ליום השני של שבועות.
 • חסידי חב"ד ועוד מקצת האשכנזים קוראים מהפסוק "וה' בהיכל קדשו..." כמו הספרדים והתימנים.
 • הפטרת האשכנזים והאיטלקים כוללת שתי פרשות שלמות. הפטרת הספרדים והתימנים מתחילה בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

יום שני של שבועות (בחוץ לארץ)עריכה

כשחל יום טוב שני של שבועות בחול, מתחילין "כל הבכור" (דברים טו,יט); וכשחל בשבת, מתחילין "עשר תעשר" (דברים יד,כב). וקורין עד סוף פרשת "ראה" (דברים טז,יז).

ראשון בשבתעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני בשבתעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

ראשון (בשבת שלישי)עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שני (בשבת רביעי)עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

שלישי (בשבת חמישי)עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

רביעי (בשבת שישי)עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

חמישי (בשבת שביעי)עריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

מפטירעריכה

המפטיר ביום טוב שני של גלויות זהה למפטיר של היום הראשון.

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית

הפטרהעריכה

הפטרת יום שני של שבועות לבני חוץ לארץ: תפילת חבקוק.

 • אשכנזים ואיטלקים: "תפילה לחבקוק הנביא על שגיונות..." (חבקוק ג א) עד סוף הספר: "...ועל במותי ידרכני, למנצח בנגינותי" (ג יט).
 • ספרדים ותימנים מתחילים פסוק אחד לפני: "וה' בהיכל קדשו, הס מפניו כל הארץ..." (ב כ) ומסיימים בסוף הספר כמו האשכנזים והאיטלקים.
 • האשכזנים נוהגים לקרוא את הפיוט "יציב פתגם" בתחילת ההפטרה ליום השני של שבועות.
 • חסידי חב"ד ועוד מקצת האשכנזים קוראים מהפסוק "וה' בהיכל קדשו..." כמו הספרדים והתימנים.
 • הפטרת האשכנזים והאיטלקים כוללת שתי פרשות שלמות. הפטרת הספרדים והתימנים מתחילה בפסוק האחרון של הפרשה הקודמת.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית