הלכות שמיטה

ספר על הלכות שמיטה

התוכןעריכה

עבודות הקרקע והצמחים, גינות נוי ועציצים

תקציר עציצים

פירות שביעית בשעת גידולם ואחרי קטיפתם

שמיטה במטבח כללי השימוש בפירות שביעית

דיני ביעור פירות שביעית

פתיחה