הכורם על דברים א ה

"באר את התורה" - לא על חלק המעשי בלבד נאמר התורה, אלא גם על חלק המחשבות כמו האמונה בה' ביכלתו וחכמתו, וכיוצא מן המצוות ואזהרות המסורות ללב.