הכורם על דברים א


פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באר את התורה" - לא על חלק המעשי בלבד נאמר התורה, אלא גם על חלק המחשבות כמו האמונה בה' ביכלתו וחכמתו, וכיוצא מן המצוות ואזהרות המסורות ללב.