היכל הברכה

צילום שער דפוס לעמבערג
ספר
היכל הברכה
אשר חברו רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה בשנת תרס"ט לפ"ק לעמבערג.
בעהמ"ח ספר "עשירית האיפה" על תורת כהנים וספר "עצי עדן" ו"מעשה אורג" ו"פני זקן" על ששה סדרי משנה וספר "נוצר חסד" על פרקי אבות.
נוסח לעמבערג


הקדמת המחברעריכה