הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים

הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים, התשי״ג–1953


י״פ תשל״ו, 1871; תשס״ט, 5765; תשע״ז, 8488.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק התקנים, התשי״ג–1953, אני מתקן את ההודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים, ומודיע כי כל תקן רשמי יופקד במכון התקנים הישראלי, רח׳ חיים לבנון 42, תל אביב, בלבד.
כל אדם זכאי לעיין לעיין בהם בלא תשלום בכתובת האמורה ובאתר האינטרנט של מכון התקנים, שכתובתו:


י״ד באב התשע״ז (6 באוגוסט 2017)
  • אלי כהן
    שר הכלכלה והתעשייה
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.