הגאון מווילנה על משלי יד ז

| הגאון מווילנה על משליפרק י"ד • פסוק ז' | >>
ז • ח • יג • טו • טז • יז • יח • כד • לא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


משלי י"ד, ז':

לֵ֣ךְ מִ֭נֶּגֶד לְאִ֣ישׁ כְּסִ֑יל
  וּבַל־יָ֝דַ֗עְתָּ שִׂפְתֵי־דָֽעַת׃


"לך מנגד לאיש כסיל, ובל ידעת שפתי דעת" - כשתלך נגד איש כסיל, תיכף לא תדע שפתי דעת.

ומה שאמר לשון "שפתי", פירוש, אפילו שהדברים לא יהיו דברי דעת, רק שהם מאיש דעת, לא תדע.

ומה שאמר "מנגד" במ"ם, כלומר, אף על פי שאתה חוזר ממנו ואינך רוצה בדרכו, אף על פי כן "בל ידעת" וגו'.

ועוד: מנגד, כלומר, אפילו כשלא תסכים דעתך לדעתו, ואדרבה שתהיה מנגד לו, אף על פי כן לא תדע.