הגאון מווילנה על משלי יג יג

| הגאון מווילנה על משליפרק י"ג • פסוק י"ג |
ב • ח • ט • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


משלי י"ג, י"ג:

בָּ֣ז לְ֭דָבָר יֵחָ֣בֶל ל֑וֹ
  וִירֵ֥א מִ֝צְוָ֗ה ה֣וּא יְשֻׁלָּֽם׃


(משלי יג יג): "בז לדבר יחבל לו" - כי יש רמ"ח איברים באדם, וכנגדם רמ"ח מצוות עשה (ע"פ מכות כג ב). וכן כל דבר יש לו כוח חיוני מצן המצוות. ולכן, הבז לשום מצוה הוא מחבל את עצמו, כי הוא נעשה חסר מכוח החיוני שבאותה מצוה.

"וירא מצוה הוא ישולם" - אבל הירא מלעזוב לעשות שום מצוה, ורואה לקיים כל דבר תמיד, יהיה שלם בכל איבריו.